Nachádzate sa tu:
 
 

Handlová
Veľká Čausa
Lipník
Malá Čausa
Chrenovec - Brusno
Jalovec

Ráztočno

Ak chcete, aby sme Vás informovali o novinkách na našom portáli napíšte sem Váš e-mail.
Váš email:

Miestna akčná skupina-OZ Žiar

 


čo je občianske združenie žiar?
Vzniklo ako výsledok medzisektorovej spolupráce z iniciatívy starostov na území mikroregiónov Handlovská dolina a Hornonitrie a obce Cígeľ. Územie spája potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, historické korene a prírodné danosti. Vzniku OZ predchádzali tri spoločné stretnutia, ...

naše územie
Zoznam obcí Chvojnica Kľačno Malinová Nedožery-Brezany Nitrianske Pravno Poluvsie Poruba Pravenec Tužina Handlová Ráztočno Jalovec Lipník Chrenovec-Brusno Malá Čausa Veľká Čausa Cígeľ     ...

Program LEADER
Najdôležitejším finančným nástrojom podpory rozvoja vidieka v období 2007 – 2013 pre Slovensko je EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Kľúčovým strategickým dokumentom pre využívanie finančného nástroja EAFRD a pre prístup LEADER na Slovensku je Národný strategický ...

Stanovy OZ Žiar
Stanovy občianskeho združenia Žiar Čl. I Všeobecné ustanovenia 1.1     Občianske združenie Žiar - je právnickou osobou združujúcou fyzické a právnické osoby podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o&n...

swot analýza
SWOT  ANALÝZA – cestovný ruch a rozvoj pracovných príležitostí   -         Silné stránky -         Základný dokument Stratégia rozvoja CR pre región Horná Nitra -     &...

SWOT analýza zo stretnutia MAS žIAR
SWOT analýza zo stretnutia MAS ŽIAR dňa 27.9.2007 v Nitrianskom Pravne   Pracovná skupina:  Životné prostredie   Silné stránky:   -                     druhová pestrosť ...

úlohy OZ žiar
Hlavnou úlohou OZ v nadchádzajúcom období je spracovanie koncepcie rozvoja územia pri dodržaní princípu zapojenia verejnosti. Na stretnutí sme vytypovali 5 oblastí, ich mapovaním sa zaoberajú jednotlivé pracovné skupiny. Tvoria ich aj občania a podnikatelia, ktorí nie sú členmi OZ. Všetci ...

Zoznam OZ žiar
Zoznam členov OZ Žiar 1 Mgr. Ivana Beňadiková FO 2 Vladimír Pekara FO 3 Ing. Jozef Tonhauser FO 4 Ing. Ján Krausko FO 5 Ľudmila Ďurdinová FO 6 Ing. Janka Beláková FO 7 Ing. Marián Šujan FO 8 Jozef Gocman FO ...

OZ Žiar
OZ Žiar získalo v rámci opatrenia 19.1PRV 2014-2020 nenávratný finančný príspevok vo výške 12 000,-€ na spracovanie stratégie rozvoja územia OZ Žiar. Výška nenávratného finančného príspevku bola dodatkom k zmluve upravená na sumu 9 585,-€.  Spracovaná stratégia bola predložen...

Anketa

Našli ste na našej webstránke všetky potrebné informácie týkajúce sa nášho regiónu?
7561
áno
5555
nie
6558
neviem
5692
som tu prvýkrát
5502
zatiaľ som žiadne nehľadal

Download

Dotazníky
DOTAZNÍK - CYKLISTIKA.docx
Kino Baník Handlová
kino_banik_jul_18_31_2019.docx
Jedálne lístky
Jedalny listok 2019-08-12.pdf
Mikroregión Handlovskej doliny
Mikroregion sa predstavuje.....docx
Mesto Handlová sa predstavuje.....docx
Nová Lehota
Nová Lehota.jpg
Poloha Novej Lehoty.docx
Pozoruhodnosti.docx
Z historie obce Nová Lehota.docx
Handlovská zelená dolina
ZELENE_SUTAZE_2017_propozicie.pdf
Kalendár zvozu triedeného odpadu 2016
Kalendár zvozu - Handlová + mestské časti.pdf
Kalendár zvozu - obce Handlovskej doliny.pdf
Zber veľkokapacitného odpadu.docx
Tlačové správy mesta Handlová
TS_HANDLOVA_JESENNE_UPRATOVANIE_12102017.pdf
Zmluvy 2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.pdf
Zmluva o poskytnutí NFP - text (3).pdf
Rozpočet - text (1).pdf
Fin. opravy - text (1).pdf
Predmet podpory - text (6).pdf
VZP - text (2).pdf
Dodatok č.1 - text (6).pdf
Predmet podpory - text (8).pdf
zmluva_ Elkoplast na zverejnenie 2.pdf
dodatok zmluvy Elkoplast č. 1.pdf
Dodatok zmluvy ELKOPLAST c.2.pdf
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Plagát 2 Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním..docx
predchadzanie vzniku odpadu kompostovanim..docx
Mestské a obecné podujatia
TS Handlová_100 ROKOV BZS.docx
pochod_vdaky_2018.pdf
Slovenské banské múzeum v Handlovej
Otvaracie hodiny.pdf
Slovenské banské múzeum - Cesta uhlia.pdf
Relax v regióne Hornej Nitry
Handlová, Prievidza, Bojnice a okolie.pdf
Hutira Relax Centrum.JPG
Veľký Grič.pdf
Tri studničky.pdf
Trasa Konštantín.pdf
Náučným lesným chodníčkom na ráztočianske lazy.pdf
Náučný banský chodník.pdf
Relax na Hornej Nitre.docx
Sebedražie pri Prievidzi.pdf
Náučný chodník Remata-Ráztočno.pdf
Erholung in der Region Horná Nitra
Erholung in Handlová und in der Umgebung.pdf
Handlová,Prievidza, Bojnice und die Umgebung.pdf
Handlovské noviny
Február 2016.pdf
Marec 2016.pdf
April 2016.pdf
Máj 2016.pdf
jun_2016.web.pdf
august_2016.pdf
Sprievodca Handlovskou dolinou
Handlovská dolina a okolie (2014).pdf
Bicyklom cez hory.pdf
Celoročné kúpanie.pdf
Dôležité kontakty.pdf
S batohom cez hory.pdf
Leták obce 2015.pdf
TAXI SLUŽBY HANDLOVÁ.pdf
Handlová Infoleták 2017.pdf
Ubytovacie a stravovacie zariadenia v regióne
Ubytovacie zariadenia 2016.docx
Stravovacie zariadenia 2016.pdf
Novinky z Chrenovca-Brusna
č.1-2015.pdf
CP vlaky
PD - Horná Štubňa.pdf
Cestovný poriadok MHD
307201.pdf
307202.pdf
CP Prímestské linky
Handlová - PD - Nováky - PE.pdf
Handlová - PD - Sebedražie - Cígeľ.pdf
Handlová - Ráztočno - Morovno.pdf
Odchody autobusov od hotela Baník.pdf
linka.jpg
Vynikajúci pedagóg
Navrh_na_ocenenie_Vynikajuci_pedagog_2019 (2).docx
Statut_Vynikajuci_pedagog_v zneni_Dodatku_c1_c2_c3_30012019.pdf
Vynikajuci_pedagog_2019_vyzva (1).pdf
Kam do sveta...? :-)
Putovanie vidiekom EÚ
Vidiecka oblať La Reunión - Francúzsko.pdf
Vidiecka oblasť MAS Liebána - Španielsko.pdf
Zmluvy 2017
Príloha c.3_ Zmluva c. Z201732086_Z.pdf
Dokumenty
program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-mesta-handlova-2006-2013.pdf
PHSR_HD aktualizovany.pdf
Audit uzemia Mikroregion ZOHD 2006.pdf
Koncepcia_CR.pdf
vyhodnotenie.pdf
MR_Handl.dolina.pdf
výberové konanie.docx
 

Diskusné fórum

 
   
 

© Copyright TIK Handlova 2007.

www.handlova.info je členom medzinárodnej reklamnej skupiny Yacoo.